Co se ukrývá za slovem INVESTOVÁNÍ ?

Co se ukrývá za slovem INVESTOVÁNÍ ? Investování je tématem, které stálé více zasahuje do veřejného prostoru. Zájem o investování neroste jen u mladé generace, ale jeho nutnost si začíná uvědomovat také starší část naší populace. Spoléhat se na stát, jakožto „jistotu“ na staří, se stává stále více nejistou a nestabilní variantou, jak se finančně zabezpečit na náš důchodový věk. Stres a strach jsou psychologickými projevy, které ovlivňují nejenom investora, ale také osobu, která chce zabezpečit sebe a svou rodinu na stáří. Investování je slovo, za kterým se ukrývá mnoho elementů tvořící obsah investování a psychologie je jedním z nich.

Jak psychologie ovlivňuje naše investování ?

Jakákoli rozhodnutí, která učiníme během procesu investování, jsou založena na psychologii. Pokud investici detailně analyzujeme, dává nám to mnoho jasnějších signálů, zdali investovat či nikoliv. Čím více jdeme při analýze do hloubky, tím je naše rozhodnutí podpořeno fakty a daty. Jednoduše se nenecháme ovlivnit a rozhodnout se na základě toho, co nám někdo jiný říká. Investiční vzdělání podporuje naše správné rozhodování během investování.

Je lepší aktivní nebo pasivní investování ?

Aktivní a pasivní investování jsou dvá základní přístupy ke správě investičního portfolia. Každý z těchto přístupů má své výhody a nevýhody, takže to závisí na individuálních cílech, přístupu k riziku a investičním horizontu. Také zde vstupuje psychologie do procesu rozhodování, a proto porovnání výhod / nevýhod aktivního a pasivního investování se stává nutností každého investora.

Co se ukrývá za slovem INVESTOVÁNÍ ? Je stát špatný hospodář ? Proč lidé dávají přednost pasivně spravovaným fondům ? Je lepší pasivní nebo aktivní investování ? Více zajímavých informací o psychologii a investování si poslechněte ve videu níže:


Zdroj: Vojta Žižka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *