ETF fondy

Co jsou to ETF fondy ?

ETF je veřejně obchodovaný fond obchodující se na světových burzách podobně jako je tomu u akcií veřejně známých společností. Zkratka ETF znamená Exchange Traded Fund, investování do ETF je často označováné jako pasivní investování. Některé ETF fondy kopírují ruzné indexy jako například 500 největších společností USA (SPY) či technologický sektor (QQQ), skládající se z nejvýznamnějších technologických společností.

Indexy dostupné na americkém trhu jako SPY nebo QQQ si u nás od roku 2018 bohužel běžně nekoupíte (jelikož k nim američtí emitenti nevydali dokument s klíčovými informacemi pro investora, tzv. KIID (key investor information document), který by splňoval požadavky EU). Je tedy nutno hledat ekvivalenty ETF, ktere ty Americké indexy kopírují, ale splňují legislaltivní požadavky EU (jednoduše název daného ETF musí obsahovat slovo UCITS v názvu fondu).

Existují různé druhy ETF například komoditní, indexová, sektorová, měnová atd.. U ETF neinvestuje do 1 společnosti, ale do většího množství společností, takže tím zároveň diverzifikujete neboli rozložíte případné investiční riziko mezi více společností.


Kde a jak se o ETF vzdělat ?

Předtím, než budete do ETF investovat, je potřeba se o tom alespoň minimálně vzdělat a především posoudit možná rizika z toho plynoucí.

Níže přídáváme odkazy na weby a youtube kanály, kde je možno si o ETF něco zjistit a současně se tím i vzdělat.

Zlaté pravidlo – Nejdříve se vzdělej, pak investuj !

Youtube kanály:

Petr Plechac – vse o ETF

Rozumny investor

Martin babocky

Investicni brambora

Investovani do akcii

Jan Steininger

Weby:

www.finex.cz/etf/

www.akcie.cz/etf

Wikipedia.org/ETF

www.e15.cz/etf

investice.finance.cz/etf-fondy/

Pokud Vás zajímá, kde najít přehled a informace o všech ETF dostupných na trzích, můžete navštívit jeden z níže uvedených webů:

www.etf.com

www.justetf.com


Kde ETF nakoupit ?

ETF je možno nakoupit přes takzvaného Brokera, jedná se o společnost s licencí pro obchodování na finančních burzách. Ve většině případů lze ETF nakupovat také přes banky, které touto licencí rovněž disponují. Brokeři mají většinou „nižší poplatky“ než banky za nákupy a správu akcií, nicméně ne všichni Brokeři mají zastoupení v České Republice a nemusejí mít tak silné kapitálové zázemí jako banky, což může být bezpečnější.

Více o poplatcích si můžete přečíst například na níže uvedeném odkaze, nicméně je vždy nejlepší získat tyto informace u Vašeho Brokera či Banky, jelikož se poplatky mohou měnit i několikrát v roce. Proto web Brokera či banky je nejaktuálnějším zdrojem těchto informací.

Finex.cz/Poplatky u finančních instrumentů

Broker (příklady znamých Brokerů):

Interactive Brokers

Lynx Broker

Degiro

Etoro

Portu

XTB

Banky (příklady známých Bank):

www.fio.cz

www.kb.cz

www.csob.cz

www.patria.cz


Jak ETF danit ?

Obecně platí, že pokud ETF držíte déle jak 3 roky, tak tím splníte takzvaný “ časový test „ a poté výnos z akciií nedaníte. Pokud je držení ETF do 3 let, tak danit musíte. Nutno však podotknout, že daňová legislativa podléhá pravidelným úprávám v jejich znění, a proto je doporučeno toto nejlépe konzultovat s daňovým poradcem.

Podcast k Danění:

Jak se daní investice


ETF slovníček:

TER (Total expense ratio) – jde o procentuální ukazatel celkové nákladovosti ETF fondu a poskytuje nám informaci o celkových nákladech spojených s fungováním fondu za poslední uplynulý rok (např. správcovský poplatek fondu, auditní & auditorské náklady fondu atd.). Pasivně řízené fondy jako ETF mají obecně nižší TER, než u aktivně řízených jako například podílové fondy.

Akumulovaná dividenda u ETF (ACC): je výnos ze zisku (dividenda), která se reinvestuje je zpátky do fondu. 

Distribuční dividenda u ETF (DIST):  je výnos ze zisku (dividenda), která je vyplacena investorovi.

UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) – jde o typ kolektivního investování, které umožňuje finančním institucím, investujícím peníze získané od veřejnosti, do škály převoditelných cenných papírů, jednoduše volně operovat po celé EU na základě jediného oprávnění členského státu. UCITS v zásadě koresponduje s otevřenými vzájemnými fondy Spojených států amerických. Běžné Americké ETF fondy (např. SPY nebo QQQ) si v ČR nebo na Slovensku běžně nekoupíte, proto je nutno hledat fondy obsahující UCITS v názvu ETF fondu kopírující index, o který máte zájem (např. S&P500, Nasdaq 100).