P2P půjčky

Co jsou to P2P půjčky ?

Co jsou to P2P půjčky ?

Velmi často se uvádí, že se jedná o půjčování „lidem přímo od lidí“, nicméně vše se realizuje prostřednictvím zprostředkovatele a online aplikace nebo portálu, kde uživatelé mezi sebou uzavirají dohodu o půjčení peněz. P2P je zkratka anglického Peer-to-peer lending, obecněji pojmenovaného jako person-to-person lending.

Skrze online aplikaci nebo portál se uživatelé (tj. investoři na straně jedné a žadatelé o drobné půjčky na straně druhé) setkávají a uzavírají smlouvy o půjčce mezi sebou. Tato dohoda probíhá bez účasti třetích stran jako jsou banky především, což vede k nižším a výhodnějším poplatkům za zprostředkování půjčky přes online aplikaci nebo portál, kde se uživatelé domlouvají mezi sebou na podmínkách půjčky. Kromě P2P mají investoři možnost vložit peníze do P2B (zkratka anglíckého výrazu peer-to-business), což se liší v tom, že peníze nepůjčujeme lidem, ale společnostem.


Kde a jak se o P2P půjčkách vzdělat ?

Předtím, než budete do P2P investovat, je potřeba se o tom alespoň minimálně vzdělat a především posoudit možná rizika z toho plynoucí. Níže přídáváme odkazy na weby a youtube kanály, kde je možno si o P2P půjčkách něco zjistit a současně se tím i vzdělat. Ať už budete investova do P2P půjček nebo akcií, pamatujte na vzdělání.

Zlaté pravidlo – Nejdříve se vzdělej, pak investuj !

Youtube kanály:

Investicni web

Rozumny investor

Ondrej Kobersky

Boris Pazdera

Trochu lepsi

TradeCZ – Petr Plechac

Weby:

www.finex.cz/P2P pujcky jak funguji a jak do nich investovat

www.mesec.cz/P2P pujcky

www.entuzio.cz/Nejlepsi platformy na P2P pujcky

www.investovaniproholky.cz/P2p pujcky jako investice

www.5nej.cz/Nejlepsi P2P pujcky

www.srovnejto.cz/P2P pujcky, jak to funguje

www.penize.cz/Sedm mytu o p2p investovani


Kde do P2P půjček investovat ?

Do P2P půjček je možno investovat přes webovou online platformu nebo aplikaci. Platformy mají většinou nižší poplatky pro žadatele půjčky než v případě půjčky z banky.

Platformy (příklady známých platforem):

P2P:

Bondster

Mintos

Bankerat

Zonky

P2B:

Fingood


Riziko investování do P2P půjček:

Největším rizikem při investování do P2P / P2B půjček je nesplacení dlužné částky, avšak každé riziko lze zmírnit a to diverzifikací. Jednoduše řečeno, rozložení mezi více žadatelů o půjčku a výběrem žadatele (společnost řádně splácejícího svůj finanční závazek.


Jak P2P půjčky danit ?

Danění P2P půjček se rozkládá do několika částí a to zdanění zpětných plateb, dále zdanění přijatých úroků nebo zdanění úroků z prodlení (opožděných plateb). Nutno však podotknout, že daňová legislativa podléhá pravidelným úprávám v jejich znění, a proto je doporučeno toto nejlépe konzultovat s daňovým poradcem.

Podcast k Danění P2P půjček:

Jak se daní investice


P2P půjčky – slovníček:

ROI – (Return on Investment) návratnost investice.

NAR – (Net Annualized Return) roční návratnost investované částky.

Loan – půjčka

Buyback Guarantee – možnost vyplacení z půjčky, která není dlouhodobě splácená dlužníkem.

Zesplatnění půjčky – žádost o vrácení celkové nesplacené částky z důvodu opakovaného nesplácení dlužníkem.