P2P půjčky

Co jsou to P2P půjčky ?

Velmi často se uvádí, že se jedná o půjčování „lidem přímo od lidí“, nicméně vše se realizuje prostřednictvím zprostředkovatele a online aplikace nebo portálu, kde uživatelé mezi sebou uzavirají dohodu o půjčení peněz. P2P je zkratka anglického Peer-to-peer lending, obecněji pojmenované jako person-to-person lending.

Skrze online aplikaci nebo portál se uživatelé (tj. investoři na straně jedné a žadatelé o drobné půjčky na straně druhé) setkávají a uzavírají smlouvy o půjčce mezi sebou. Tato dohoda probíhá bez účasti třetích stran jako jsou banky především, což vede k nižším a výhodnějším poplatkům za zprostředkování půjčky přes online aplikaci nebo portál, kde se uživatelé domlouvají mezi sebou na podmínkách půjčky.


Kde a jak se o P2P půjčkách vzdělat ?

Předtím, než budete do P2P investovat, je potřeba se o tom alespoň minimálně vzdělat a především posoudit možná rizika z toho plynoucí. Níže přídáváme odkazy na weby a youtube kanály, kde je možno si o P2P půjčkách něco zjistit a současně se tím i vzdělat. Ať už budete investova do P2P půjček nebo akcií, pamatujte na vzdělání.

Zlaté pravidlo – Nejdříve se vzdělej, pak investuj !

Youtube kanály:

Investicni web

Rozumny investor

Ondrej Kobersky

Boris Pazdera

Trochu lepsi

Weby:

www.finex.cz/P2P pujcky jak funguji a jak do nich investovat

www.mesec.cz/P2P pujcky

www.entuzio.cz/Nejlepsi platformy na P2P pujcky

www.investovaniproholky.cz/P2p pujcky jako investice

www.5nej.cz/Nejlepsi P2P pujcky

www.srovnejto.cz/P2P pujcky, jak to funguje

www.penize.cz/Sedm mytu o p2p investovani


Kde do P2P půjček investovat ?

Do P2P půjček je možno investovat přes webovou online platformu nebo aplikaci. Platformy mají většinou nižší poplatky pro žadatele půjčky než v případě půjčky z banky.

Platformy (příklady známých platforem):

Bondster

Mintos

Bankerat

Zonky


Riziko investování do P2P půjček:

Největším rizikem při investování do P2P půjček je nesplacení dlužné částky avšak každé riziko lze zmírnit a to diverzifikací částky neboli jejího rozložení mezi více žadatelů o půjčku a výběrem žadatele řádně splácejícího svůj finanční závazek.


Jak P2P půjčky danit ?

Danění P2P půjček se rozkládá do několika částí a to zdanění zpětných plateb, dále zdanění přijatých úroků nebo zdanění úroků z prodlení (opožděných plateb). Nutno však podotknout, že daňová legislativa podléhá pravidelným úprávám v jejich znění, a proto je doporučeno toto nejlépe konzultovat s daňovým poradcem.

Podcast k Danění P2P půjček:

Jak se daní investice


P2P půjčky – slovníček:

ROI – (Return on Investment) návratnost investice.

NAR – (Net Annualized Return) roční návratnost investované částky.

Loan – půjčka

Buyback Guarantee – možnost vyplacení z půjčky, která není dlouhodobě splácená dlužníkem.

Zesplatnění půjčky – žádost o vrácení celkové nesplacené částky z důvodu opakovaného nesplácení dlužníkem.