Dluhopisy

Co jsou to dluhopisy ?

Co jsou to dluhopisy ?

Dluhopisy jsou cenné papíry s předem stanoveným finančním výnosem (úrokem) a vydavatel dluhopisu se zavazuje vyplatit majiteli dluhopisu výnos ve stanoveném termínu. Zjednodušeně můžeme říci, že formou nákupu dluhopisu zapůjčíme peníze emitentovi (firmě, států apod.), který dluhopis vydal.

Dluhopis je také pojmenováván jako obligace nebo bond. Druhů dluhopisů existuje velké množství, oblíbené bývaji nejen korporátní (firemní), ale i ty státní. Dluhopis nebo akcie, to je otázka na zvážení.


Kde a jak se o dluhopisech vzdělat ?

Předtím, než budete do dluhopisů investovat, je třeba se o tom alespoň minimálně vzdělat a především posoudit možná rizika z toho plynoucí.

Níže přídáváme odkazy na weby a youtube kanály, kde si o dluhopisech můžete něco zjistit a současně se tím i vzdělat.

Zlaté pravidlo – Nejdříve se vzdělej, pak investuj !

Youtube kanály:

Mysl Investora

Rozumný Investor

Investice Daniel Holánek

Investiční klub

Weby:

www.sporicidluhopisycr.cz

www.finex.cz/dluhopisy

www.penize.cz/dluhopisy

www.mesec.cz

www.dluhopisy.cz

www.csas.cz/dluhopisy

www.dluhopisomat.cz

cs.wikipedia/Dluhopis


Kde dluhopisy nakoupit ?

Dluhopis se dá nakoupit přes banku nebo obchodníka s cennými papíry, v případě státních dluhopisů pak osobně na vybraných pobočkách smluvních distributorů, ale také online. Existují rovněž dluhopisová tržiště.

Státní dluhopisy:

www.sporicidluhopisycr.cz

Banky (příklady znamých Bank):

www.moneta.cz

www.fio.cz

www.jtbank.cz

www.rb.cz

www.patria.cz

Dluhopisové tržiště (příklady dluhopisových tržišť):

Mějtě však na paměti, že dluhopisová tržiště nepodléhají regulaci České Národní Banky (ČNB) a tedy kdokoli může na těchto tržištích inzerovat bez předem prověřeného posouzení rizikovosti daného dluhopisu.

www.topdluhopisy.cz/trziste

www.dluhopisy.cz/trziste-dluhopisu

www.ceskedluhopisy.cz


Jak dluhopisy danit ?

Obecně platí, že pokud dluhopis držíte déle jak 3 roky, tak tím splníte takzvaný “časový test„ a poté výnos z dluhopisu nedaníte. Pokud je držení dluhopisu do 3 let, tak danit musíte, aktuální srážková daň je 15%. Nutno však podotknout, že daňová legislativa podléhá pravidelným úprávám v jejich znění, a proto je doporučeno toto nejlépe konzultovat s daňovým poradcem.

Danění cenných papírů

Jak se daní investice

Zdanění investic


Dluhopisový slovníček:

Emise dluhopisu – znamená vydání dluhopisu.

www.dluhopisy.cz/dluhopisovy-slovnik