Podílové fondy

Co jsou to podílové fondy ?

Co jsou podílové fondy ?

Podílové fondy jsou jedním z mnoha způsobu, jak začít investovat. Podílové fondy sdružují kapitál investorů (často označováno jako kolektivní investování) a tento kapitál je spravován manažerem podílového fondu, který za ně nakupuje cenné papíry (např. akcie, dluhopisy apod).

Vkladem finančních prostředků do podílového fondu, získáváte podílový list. Podílový list je dokladem vlastnictví či spoluvlastnictví majetku vázaného na podílový fond. Majitel cenného papíru je oprávněn nákládat neboli disponovat s podílem na majetku / zisku, tvořeného podílovým fondem.

Podílové fondy se rozlišují dle typu a to na otevřené a uzavřené. Otevřené mají za povinnost odkupovat podílové listy od podílníků, kdežto uzavřené tuto povinnost nemají. Dále se mohou fondy dělit na indexové (kopírující např. index S&P 500), sektorové, nemovitostní, dluhopisové, teritoriální, komoditní či se zaměřením na specifickou investiční strategii.


Kde a jak se o podílových fondech vzdělat ?

Předtím, než budete do podílových fondů investovat, je potřeba se o tom alespoň minimálně vzdělat a především posoudit možná rizika z toho plynoucí.

Níže přídáváme odkazy na weby a youtube kanály, kde je možno si o podílových fondech něco zjistit a současně se tím i vzdělat.

Zlaté pravidlo – Nejdříve se vzdělej, pak investuj !

Youtube kanály:

Investice Daniel Holanek

Honza Steininger

Rozumny Investor

Investicni brambora

Weby:

www.mesec.cz/jak funguji podilove fondy

www.finex.cz/podilove fondy jak funguji a jsou vhodne

www.patria.cz/vyhody a nevyhody podilovych fondu

cs.wikipedia.org/podilovy fond

www.penize.cz/co jsou otevrene podilove fondy

www.financnivzdelavani.cz/investicni fondy podilovy fond


Kde podílové fondy nakoupit ?

Fondy je možno nakoupit přes banku nebo prostředníka jako finančního poradce či společnosti zprostředkovávající investice do podílových fondů. Banka je sice bezpečnější avšak mnohdy nabízí menší nabídku podílových fondů. U zprostředkovávající společnosti nebo finančního poradce je třeba býti VŽDY opatrný a ověřovat si je dle referencí na internetu. Než půjdete do banky nebo za finančním poradcem, tak je dobré si udělat vlastní průzkum, jaké fondy existují (např. dle oboru, sektoru), detailněji si vyhledat informace o daném fondu, jeho rizikovost, historii výkonnosti, poplatků za správu, kdo je správcem fondu apod.

Banky (příklady známých Bank):

www.fio.cz

www.kb.cz

www.csob.cz

www.patria.cz


Jak podílové fondy danit ?

Obecně platí, že pokud podílové fondy držíte déle jak 3 roky, tak tím splníte takzvaný “časový test„ a poté výnos z podílových fondů nedaníte. Pokud je držení podílového fondu do 3 let, tak danit musíte, aktuální srážková daň je 15%. V případě, že podílový fond vyplácí také dividendy (a neprovádí jejich reinvestici), tak tyto dividendy musejí být rovněž zdaněny. Nutno však podotknout, že daňová legislativa podléhá pravidelným úprávám v jejich znění, a proto je doporučeno toto nejlépe konzultovat s daňovým poradcem.

Podcast k Danění:

Jak se dani investice


Slovníček podílových fondů:

Ážio – je rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru (neboli určenou hodnotou) a jeho aktuální trží cenou.

TER – je zkratka z anglického výrazu Total Expense Ratio a jedná se o nákladovost investice do podílového fondu udávaná v %. Zjednodušeně řečeno, TER obsahuje souhrn poplatků daného podílového fondu.

Akumulovaná dividenda (ACC) – je výnos ze zisku (dividenda), který se reinvestuje zpátky do fondu. 

Distribuční dividenda (DIST) – je výnos ze zisku (dividenda), který je pravidelně vyplácen investorovi.

Diverzifikace – je snížení rizika u investování. Jednoduše investici „rozprostřete“, například mezi více společností, místo investice jen do jedné společnosti. Tím rozložíte a snížete možné riziko.

Volatilita – je kolisavost hodnoty cenného papíru.

Dividenda – je výnos ze zisku společnosti realizovaný (vyplacený) z držení cenného papíru (např. akcie).

S&P 500 – akciový index prezentující výkonnost 500ti největších akciových společností obchodujících se na amerických burzách.