Investovat na rozvíjejících se trzích ?

Investovat na rozvíjejících se trzích ? V dnešní globalizované ekonomice jsou investiční příležitosti stále rozmanitější, ale také náročnější. Jedním z nejzajímavějších, ale zároveň nejrizikovějších přístupů, který přitahuje pozornost nejenom známých a uznávaných investorů, jsou investice do takzvaných „rozvíjejících se trhů“ (z anglického výrazu Emerging markets). Tyto trhy nabízejí způsob, jak diverzifikovat své investiční portfolio, vzdělat se o nových trzích nebo si jen rozšířit své investiční „obzory“. Pojďme se tedy podívat, co to rozvíjející se trhy vlastně jsou a jak se do nich dá investovat.

Co to vlastně rozvíjející se trhy jsou ?

Emerging markets jsou ekonomiky států, které se nacházejí ve fázi rychlého ekonomického růstu a modernizace. Tyto trhy se často nacházejí v zemích s nižším stupněm rozvinutosti, avšak projevují značný potenciál pro růst a rozvoj v budoucnosti. Rozvíjející se trhy zahrnují širokou škálu zemí a regionů, jako jsou některé země Latinské Ameriky, Asie, Afriky a Blízkého východu. Ačkoliv se to nezdá, tak rovněž Česká republika do takových trhů patří.

Jak investovat na rozvíjejících se trzích ?

Rozvíjející se trhy mohou nabídnout velmi zajímavý investiční potenciál. Nicméně žádná investice není bez rizika a zde je riziko podstatně větší. Investor proto musí pečlivě analyzovat daný trh a vyhodnocovat všechna rizika. Investovat můžeme formou nákupu akcií jednotlivých společností na daném trhu nebo například výběrem ETF fondu zaměřeného na konkrétní rozvíjející se trh nebo jeho specifický sektor. Existují však dva problémy, které nám nákup komplikují. První z problémů je nákup akcií přímo na daném trhu, tedy najít si lokálního brokera, který nákup umožňuje. Druhý problém je nákup akcií v měně dané země či ekonomiky. Oba tyto problémy může vyřešit nákup akcií prostřednictvím ADR (American Depositary Receipt) nebo GDR (Global Depositary Receipt) certifikatů. Zjednodušeně řečeno, jedná se o certifikáty, které reprezentují lokální vlastnictví akcií na daném rozvíjejícím se trhu, ale zároveň jsou dostupné na rozvinutých trzích, jako Velká Británie, Amerika, či Evropa.

Diverzifikovat portfolio můžeme investicí do rozvíjejících se trhů za předpokladu, že rozumíme rizikům s nimi spojenými.

Investovat na rozvíjejících se trzích ? Proč má smysl se rozvinutými trhy investičně zabývat ? Jaké sektory nejvíce rostou na rozvinutých trzích ? Jaká rizika se na Emerging markets nacházejí ? Pokud se zajímaté o investice do rozvíjejících se trhů, tak podcast níže uvedenývám zodpoví na další otázky.


Zdroj: Ve vatě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *